co dětem nabízíme
 • osobní přístup pedagogů k dětem, k jejich radostem, starostem
 • činnosti zaměřené na všestranný rozvoj dítěte, na tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí
 • množství aktivit zakomponovaných přímo do programu jednotlivých tříd

DALŠÍ AKTIVITY

 • kulturní a divadelní vystoupení v MŠ
 • návštevy výstav a akcí pořádaných MKZ
 • návštěvy ZŠ, ZUŠ, knihovny, zámku
 • turistické vycházky parkem a okolím
 • Mikulášská nadílka
 • karneval, besídky, program ke Dni dětí
 • rozloučení s předškoláky
 • veřejná vystoupení pro důchodce města, na Vítání občánků
 • výlety
 • pohybové vyžití v tělocvičně ZŠ
 • tvořivá odpoledne s rodiči
 • exkurze - do hasičské zbrojnice, na poštu, do školního statku v Horšově
nahoru
webmaster