koncepce

Vzdělávací program naší školy má název

V NAŠÍ ŠKOLCE SLUNCE NIKDY NEZAPADÁ

a vychází z dlouhodobé filozofie naší školy, která je zaměřena na položení základů pro zdravý způsob života dětí, ale vede i k zdravému životnímu stylu celé rodiny.

Vzdělávací nabídka je uspořádána do oblastí vzdělávání, kde jsou charakterizovány hlavní cíle a očekávané kompetence.

Oblasti vzdělávání
"Svět je plný sluníček,
pohádek a písniček.
Každý kdo má úsměv rád,
může být náš kamarád"

  1. Slunce svítí nám, já do školky pospíchám
  2. Slunce jde už dříve spát, já toho musím hodně prozkoumat
  3. Jednou se sluníčko probudilo, kouklo na zem a zakouzlilo
  4. Rukavice, šálu vem a utíkej rychle ven, mráz a sníh je všude kolem. Sluníčko se schovalo jen málo nás ohřálo.
  5. Jarní je tu čas, objevovat baví nás, slunce svítí z výšky sem a zahřívá chladnou zem
  6. Slunce nás láká ven, světe, už tu jsem. Slunce volá ahoj školko, brzo bude velké horko

Chceme podporovat všestranný rozvoj dítěte v oblasti osobnostní, vychovávat dítě samostatné, komunikativní, které umí navazovat kamarádské vztahy a spolupracovat, jemuž položíme dobré základy pro jeho celoživotní vzdělání, podpoříme jeho touhu poznávat a objevovat.

Prioritou naší MŠ je vytváření radostného, pohodového, estetického a podnětného prostředí, plného porozumění a dávání možnosti k co nejlepšímu individuálnímu rozvoji všech dětí.

Snahou všech zaměstnanců mateřské školy je vytvořit pro dítě pocit jistoty v MŠ, aby se cítilo spokojené, a vytvořit příjemnou atmosféru pro dítě i jeho rodiče.

nahoru
webmaster