koncepce

Vzdělávací program naší školy má název

V NAŠÍ ŠKOLCE SLUNCE NEZAPADÁ

a vychází z dlouhodobé filozofie naší školy, která je zaměřena na položení základů pro zdravý způsob života dětí, ale vede i k zdravému životnímu stylu celé rodiny.

Vzdělávací nabídka je uspořádána do oblastí vzdělávání, kde jsou charakterizovány hlavní cíle a očekávané kompetence.

Oblasti vzdělávání
"Svět je plný sluníček,
pohádek a písniček.
Každý kdo má úsměv rád,
může být náš kamarád"

  1. Září - škola volá zas
  2. Říjen podzimní je čas, listopad - spí zahrádka
  3. Prosinec je pohádka
  4. Leden na rampouchy hrál, únor posune se dál
  5. Březen trávu tlačí vzhůru, duben barví stromů kůru
  6. Červen zpěvavý je ptáček, červenec léto u vody, srpen prázdninové příhody

Chceme podporovat všestranný rozvoj dítěte v oblasti osobnostní, vychovávat dítě samostatné, komunikativní, které umí navazovat kamarádské vztahy a spolupracovat, jemuž položíme dobré základy pro jeho celoživotní vzdělání, podpoříme jeho touhu poznávat a objevovat.

Prioritou naší MŠ je vytváření radostného, pohodového, estetického a podnětného prostředí, plného porozumění a dávání možnosti k co nejlepšímu individuálnímu rozvoji všech dětí.

Snahou všech zaměstnanců mateřské školy je vytvořit pro dítě pocit jistoty v MŠ, aby se cítilo spokojené, a vytvořit příjemnou atmosféru pro dítě i jeho rodiče.

nahoru
webmaster