co dětem nabízíme
 • vhodný adaptační režim s možností individuálního přístupu
 • pohybové aktivity směřující k tělesnému rozvoji
 • činnosti podněcující touhu poznávat, objevovat a rozvíjet vědomosti dětí
 • prostor pro aktivitu a tvořivost
 • činnosti podporující rozvoj společenských, morálních a estetických hodnot

DALŠÍ AKTIVITY

 • kulturní a divadelní vystoupení
 • účast na akcích pořádaných MKZ
 • návštěvy ZŠ, ZUŠ, knihovny, zámku
 • výpravy do přírody
 • školní výlet
 • Mikulášská nadílka
 • besídky, karneval
 • oslavu MDD
 • tvořivá odpoledne s rodiči
 • exkurze
 • Oslava svátku dětí
 • Rozloučení s předškoláky
 • Výstavky
 • Vítání občánků
nahoru
webmaster