koncepce

Vzdělávání dětí v naší mateřské škole probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem, který má název "JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ"

Součástí ŠVP je vzdělávací nabídka rozdělená do vzdělávacích oblastí obsahujících charakteristiku, hlavní cíle a očekávané kompetence.

Oblasti vzdělávání
  1. Ve světě lidí
  2. Máme rádi zvířata
  3. Od semínka ke korunám stromů
  4. Na Planetě Zemi

Předškolní dítě se učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní pro- žitou zkušeností. Vzdělávací činnosti v mateřské škole zpracované v krátkodobých plánech jsou proto založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejících z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Umožní dětem hledat samostatné cesty pozorováním, tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

Nezbytnou součástí práce učitelky v naší mateřské škole je tvořivá improvizace, pružná a citlivá reakce na okamžitou situaci.

Naší snahou je vytvářet estetické, vstřícné a pohodové prostředí, do kterého se budou děti rády vracet a kam budou rodiče svoje děti přivádět s důvěrou.

nahoru
webmaster