úvodní stránka

Vize naší školy

Filozofií naší mateřské školy je škola s úzkými vazbami na rodiče. Vytvoření bezpečného prostředí pro děti, ve kterém budou moci prožívat radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Respektování zájmů, potřeb a individuality a společné prožívání, zkoumání, tvoření a spolupráce. Vytváření takových podmínek, aby se děti do naší mateřské školy těšily.

Dlouhodobou vizí, záměrem ŠVP PV je vytvořit kamarádské společenství s neformálními vztahy, v němž všichni zaměstnanci MŠ budou pracovat jako jeden tým v souladu se školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Dlouhodobý záměr v oblasti materiální

Vytvářet dětem optimální a zajímavé materiální zázemí, které umožňuje smysluplnou realizaci každodenního programu

Strategické cíle:

Materiální

Projektová část

Pedagogická oblast

Rodiče a děti