motto

"Děti se mají vychovávat tak,
aby se později nevlekly
smutně životem
a aby nenechaly všechny
poklady a krásy světa
skryté jen proto,
že by k nim nenalezly klíč."

Antoine de Saint - Exupery
nahoru
webmaster